O Zeelandii O Zeelandii

Jakość i bezpieczeństwo

Zeelandia cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Potwierdzeniem tego faktu są wdrożone i utrzymywane w naszej firmie najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

 

Certyfikat FSSC 22000 dla Zeelandia

 

 

FSSC 22000

Firma Zeelandia Sp. z o. o. od początku swojego istnienia, prowadzi działalność zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami i normami najwyższej jakości. Wdrażając i utrzymując standardy i normy w zakresie Systemów Zarządzania pragniemy zagwarantować najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i legalności wytwarzanych przez nas produktów. Globalnie uznanym standardem kontroli, monitorowania i certyfikacji wszystkich środków spożywczych, zatwierdzonym przez Global Food Safety Initiative (GFSI) jest FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Firma Zeelandia Sp. z o. o. w 2023 roku przystąpiła do certyfikacji na zgodność z systemem FSSC 22000 otrzymując najwyższe noty, będące najlepszym dowodem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie jakości.

Pobierz certyfikat FSSC 22000

 

 

 Certyfikat RSPO dla Zeelandia

 

RSPO

RSPO (z ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil) czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego zrzesza przedstawicieli z różnych środowisk związanych z produkcją oleju palmowego m. in. producentów towarów konsumpcyjnych, wykorzystujących olej palmowy do produkcji swoich wyrobów. Celem działalności RSPO jest wdrażanie i rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania na każdym etapie łańcucha dostaw. RSPO skupia swoje działania na promowaniu oleju palmowego, pochodzącego z plantacji dbających o środowisko naturalne oraz odpowiednie warunki pracy i życia pracowników plantacji palm.

W sierpniu 2016 roku firma Zeelandia uzyskała certyfikat RSPO potwierdzający spełnienie standardów organizacji RSPO. Dzięki certyfikatowi Zeelandia może dostarczać swoim klientom produkty z certyfikatem RSPO na poziomie SG i MB a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby świadomych konsumentów. Certyfikat jest także wyrazem zaangażowania i dążenia firmy do promowania zrównoważonych standardów w przemyśle spożywczym.

Pobierz certyfikat RSPO

 

 

Certyfikat Gotowości Halal 2024

 

 

HALAL

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów w zakresie produkcji aromatów i barwników spożywczych, firma Zeelandia Sp. z o. o. zdecydowała się na wdrożenie w naszym zakładzie certyfikatu Halal. Dzięki certyfikacji dajemy naszym klientom możliwość dokonania świadomego wyboru przy wyborze artykułów spożywczych.

Certyfikat Halal, wydany przez Ligę Muzułmańską w RP, poświadcza, iż nasz zakład spełnia wymogi bezpieczeństwa żywności, czystości i higieny jak również potwierdza zgodność z wymaganiami dotyczącymi produkcji, pakowania oraz przechowywania produktów w kulturze muzułmańskiej, stanowiąc gwarancję, że produkty są wytwarzane zgodnie z normami prawa islamskiego.

Pobierz Certyfikat Halal

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Koszerności dla Zeelandia

 

 

CERTYFIKAT KOSZERNOŚCI

Mając na uwadze zmieniające się trendy rynkowe jak i zainteresowanie naszych klientów, firma Zeelandia Sp. z o. o. uzyskała certyfikat Kosher dla szerokiej gamy aromatów i barwników spożywczych. Certyfikat Kosher, wydany przez Naczelnego Rabina Polski, to nie tylko zgodność z żydowskim prawem żywieniowym, ale również symbol zaufania i jakości. Poszerzając nasze portfolio o certyfikowane produkty, stwarzamy tym samym nowe możliwości rozwoju na międzynarodowych rynkach.

 Certyfikat Kosher gwarantuje, że w zakładzie produkcyjnym stosowane są wyłącznie surowce koszerne i w trakcie tworzenia danego produktu nie wprowadzono do niego nic, co nie powinno się w nim znajdować. Proces produkcji zatwierdzony został przez Rabina.

Pobierz certyfikat koszerności

 

   

 

 

Rainforest Alliance

Konsumenci i przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, aby kupowane przez nich produkty wspierały odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. Wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniom Zeelandia Sp. z o. o. wdrożyła certyfikat Rainforest Alliance (RA), który swym zakresem obejmuje magazynowanie i handel produktów zawierających w składzie kakao pozyskiwane z upraw certyfikowanych przez RA. Certyfikowane gospodarstwa muszą spełniać surowe kryteria, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Certyfikat Rainforest Alliance oznacza także dbanie o:

  • Źródła utrzymania ludności wiejskiej, przyczyniając się do wydobycia jej z ubóstwa poprzez poprawę zrównoważonych możliwości utrzymania rolników, pracowników i ich rodzin.
  • Klimat – poprzez szkolenia rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych przyjaznych klimatowi (zapobieganie zanieczyszczeniom, gospodarowanie odpadami), pomagających łagodzić skutki kryzysu klimatycznego i dostosowywać się do nich (poprawiać plony, obniżać koszty).
  • Lasy i bioróżnorodność – promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania gruntami w celu ochrony lasów, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.
  • Prawa człowieka – odnosząc się do naruszeń praw człowieka, takich jak praca dzieci i praca przymusowa, niskie płace, złe warunki pracy i nierówności płci.

Kupowanie produktów z pieczęcią Rainforest Alliance Certified oznacza, że pomagamy poprawić jakość życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności, jednocześnie chroniąc środowisko.

Pobierz certyfikat Rainforest Alliance

 

 

Polityka jakości i bezpieczeństwa firmy Zeelandia

 

 

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zeelandia Sp. z o. o. będąc integralną częścią międzynarodowej organizacji Royal Zeelandia Group nieustannie poszukuje nowych możliwości ulepszenia produktów oraz prowadzonych procesów. Poprzez dzielenie się światową pasją, wiedzą i doświadczeniem realizuje wspólną misję pomagania naszym klientom w produkowaniu i sprzedaży wysokiej jakości wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Stoimy na stanowisku, że sukces osiąga się dzięki dostarczaniu bezpiecznych, legalnych i autentycznych produktów wysokiej jakości, które spełniają a nawet przekraczają oczekiwania stawiane nam przez klientów. Fundamentem tego przekonania jest odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wszelkich produktów wytwarzanych przez naszą firmę.

Pobierz Politykę Jakości i Bezpieczeństwa

 

 

 

 

ostatnia aktualizacja 03-04-2023