O Zeelandii

Jakość i bezpieczeństwo

Zeelandia cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości i bezpieczeństwa swoich produktów

Zeelandia cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Potwierdzeniem tego faktu są wdrożone i utrzymywane w naszej firmie najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

 

Certyfikat BRC dla Zeelandia

 

 

BRC

Firma Zeelandia Sp. z o. o. od początku swojego istnienia, prowadzi działalność zgodnie z powszechnie uznawanymi standardami najwyższej jakości. Wdrażając i utrzymując standardy i praktyki w zakresie Systemów Zarządzania pragniemy zagwarantować najwyższy poziom jakości, bezpieczeństwa i legalności wytwarzanych przez nas produktów. Międzynarodowym standardem bezpieczeństwa żywności, opracowanym przez British Retail Consortium jest BRC Global Standard for Food Safety. Firma Zeelandia Sp. z o. o. szczyci się tym certyfikatem już od 2010 roku i nieustannie rozszerza go o nowe elementy. Otrzymywane najwyższe noty, przyznawane podczas corocznych audytów certyfikujących, są najlepszym dowodem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie jakości.

Pobierz certyfikat BRC

Download BRC certificate

 

 

 Certyfikat RSPO dla Zeelandia

 

RSPO

RSPO (z ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil) czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego zrzesza przedstawicieli z różnych środowisk związanych z produkcją oleju palmowego m. in. producentów towarów konsumpcyjnych, wykorzystujących olej palmowy do produkcji swoich wyrobów. Celem działalności RSPO jest wdrażanie i rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania na każdym etapie łańcucha dostaw. RSPO skupia swoje działania na promowaniu oleju palmowego, pochodzącego z plantacji dbających o środowisko naturalne oraz odpowiednie warunki pracy i życia pracowników plantacji palm.

W sierpniu 2016 roku firma Zeelandia uzyskała certyfikat RSPO potwierdzający spełnienie standardów organizacji RSPO. Dzięki certyfikatowi Zeelandia może dostarczać swoim klientom produkty z certyfikatem RSPO na poziomie SG i MB a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby świadomych konsumentów. Certyfikat jest także wyrazem zaangażowania i dążenia firmy do promowania zrównoważonych standardów w przemyśle spożywczym.

Pobierz certyfikat RSPO

 

 

Polityka jakości i bezpieczeństwa firmy Zeelandia

 

 

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zeelandia Sp. z o. o. będąc integralną częścią międzynarodowej organizacji Royal Zeelandia Group nieustannie poszukuje nowych możliwości ulepszenia produktów oraz prowadzonych procesów. Poprzez dzielenie się światową pasją, wiedzą i doświadczeniem realizuje wspólną misję pomagania naszym klientom w produkowaniu i sprzedaży wysokiej jakości wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Stoimy na stanowisku, że sukces osiąga się dzięki dostarczaniu bezpiecznych, legalnych i autentycznych produktów wysokiej jakości, które spełniają a nawet przekraczają oczekiwania stawiane nam przez klientów. Fundamentem tego przekonania jest odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wszelkich produktów wytwarzanych przez naszą firmę.

Pobierz Politykę Jakości i Bezpieczeństwa

 

 

 

 

 

 

Certyfikat Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

Konsumenci i przedsiębiorcy coraz częściej zwracają uwagę, aby kupowane przez nich produkty wspierały odpowiedzialne wykorzystanie zasobów. Wychodząc naprzeciw ich zapotrzebowaniom Zeelandia Sp. z o. o. wdrożyła certyfikat Rainforest Alliance (RA), który swym zakresem obejmuje magazynowanie i handel produktów zawierających w składzie kakao pozyskiwane z upraw certyfikowanych przez RA. Certyfikowane gospodarstwa muszą spełniać surowe kryteria, aby zapewnić zrównoważony rozwój środowiskowy, społeczny i gospodarczy. Certyfikat Rainforest Alliance oznacza także dbanie o:

  • Źródła utrzymania ludności wiejskiej, przyczyniając się do wydobycia jej z ubóstwa poprzez poprawę zrównoważonych możliwości utrzymania rolników, pracowników i ich rodzin.
  • Klimat – poprzez szkolenia rolników w zakresie dobrych praktyk rolniczych przyjaznych klimatowi (zapobieganie zanieczyszczeniom, gospodarowanie odpadami), pomagających łagodzić skutki kryzysu klimatycznego i dostosowywać się do nich (poprawiać plony, obniżać koszty).
  • Lasy i bioróżnorodność – promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania gruntami w celu ochrony lasów, bioróżnorodności i zasobów naturalnych.
  • Prawa człowieka – odnosząc się do naruszeń praw człowieka, takich jak praca dzieci i praca przymusowa, niskie płace, złe warunki pracy i nierówności płci.

Kupowanie produktów z pieczęcią Rainforest Alliance Certified oznacza, że pomagamy poprawić jakość życia i pracy rodzin oraz lokalnych społeczności, jednocześnie chroniąc środowisko.

Pobierz certyfikat Rainforest Alliance

ostatnia aktualizacja 09-08-2021