Zrównoważone zobowiązania
Zeelandii

Nasze zobowiązania
wobec przyszłych pokoleń

Uwzględnianie odpowiedzialności we wszystkich naszych działaniach oraz wspieranie kultury firmy, które prowadzą do zrównoważonego zachowania i myślenia.

W Zeelandii wierzymy w filozofię nieustannej odpowiedzialności biznesu. Innymi słowy wierzymy, że aby w pełni odnieść sukces potrzebujemy tworzyć wartość dodaną dla naszych interesariuszy i mieć pozytywny długo-terminowy wpływ na społeczeństwo i środowisko. To daje nam motywację do działania każdego dnia.

Oczywiście nie moglibyśmy osiągnąć tego samodzielnie. Dlatego współpracujemy z naszymi interesariuszami i partnerami w łańcuchu dostaw. Naszym  celem jest osiągnąć zrównoważony rozwój w ramach całego łańcucha. Od surowców przez dostawców, rolników, po nasz własny proces produkcji, naszych klientów, a w ostateczności konsumenta.


Nasze priorytety CSR pokrywają szeroki wachlarz środowiskowych i społecznych wymiarów, skupionych w dwóch kluczowych filarach naszych działań:

  • W trosce o ludzi (konsumentów, pracowników, społeczności)

  • W trosce o planetę (czysta energia, zero odpadów)

W trosce o ludzi

Jesteśmy firmą ludzi. Dbamy o dobro każdej osoby, którą spotykamy. Niezależnie od tego czy chodzi o naszych pracowników, klientów, społeczności w których żyjemy i działamy.

<span/>
<span><strong>Pracownicy</strong></span>
Pracownicy

Dbamy o naszych ludzi, nasz najcenniejszy zasób poprzez bezpieczne i wspierające środowisko pracy, które sprzyja ich rozwojowi zawodowemu i osobistemu.

<strong>Konsumenci<br/></strong>
Konsumenci

Promujemy dobre samopoczucie konsumentów poprzez innowacje, umożliwiając naszym klientom wytwarzanie szerokiej gamy zdrowszych produktów piekarniczych.

<strong>Społeczności</strong>
Społeczności

Zobowiązujemy się do wspierania i służenia społecznościom, w których żyjemy i pracujemy.                                                                                                                               

W trosce o planetę

Minimalizowanie naszego wpływu na środowisko wymaga pilnych działań. Niezależnie od wyzwania, przed którym stoimy lub rozwiązania, które wymyślamy: naszym celem jest służenie interesom piekarzy, konsumentów i planety.

<strong>Czysta<br/></strong>energia
Czysta
energia

Zobowiązujemy się do udziału w walce ze zmianami klimatycznymi, ze szczególnym naciskiem na odnawialną energię elektryczną i efektywność transportu.

<strong>Zero<br/></strong>odpadów
Zero
odpadów

Od odpadów żywnościowych i niespożywczych po zrównoważone rozwiązania w zakresie opakowań: naszą ambicją jest dalsza redukcja odpadów, sortowanie ich i ponowne wykorzystanie w jak największym stopniu.

<strong>Odpowiedzialne<br/></strong>dostawy
Odpowiedzialne
dostawy

Poprzez nasz wybór dostawców, składników i materiałów dążymy do zmniejszenia naszego śladu węglowego i rozwiązania problemów, takich jak różnorodność biologiczna i wylesianie.

 Nasze działania przynoszą efekty

   

Z radością informujemy, że został opublikowany Raport CSR za rok 2022. Raport podkreśla nasze nieustanne zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) i zrównoważony rozwój, przedstawiając nasze osiągnięcia, wyzwania i plany na przyszłość dotyczące lepszego świat.

Wierzymy w moc odpowiedzialnych praktyk biznesowych, które mają pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na społeczeństwo.  Najnowszy Raport CSR pokazuje nasze zaangażowanie w zmniejszanie naszego śladu węglowego, wspieranie lokalnych społeczności i promowanie kultury zrównoważonego rozwoju w całej naszej organizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym Raportem CSR i dowiedzenia się więcej o naszej drodze do zrównoważonego rozwoju. Możesz teraz pobrać raport i poznać cenne spostrzeżenia oraz globalne inicjatywy i projekty, które ukształtowały nasze praktyki biznesowe.


Pobierz najważniejsze informacje


Pobierz cały raport

Raport CSR Zeelandia Polska 2022

   W roku 2021 zrobiliśmy ogromny postęp


Każdego roku zobowiązujemy się do poprawy naszych wyników w obszarach takich jak redukcja emisji CO2, efektywność energetyczna, wykorzystanie energii odnawialnej i lokalnych surowców, a także zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz wspieranie naszych lokalnych społeczności. Nasze ambicje w najbliższych latach to między innymi osiągnięcie 55% redukcji emisji CO2 (zakres 2)* do 2030 roku.

 

Więcej o naszych celach i usprawnieniach rok do roku dowiesz się czytając nasz raport CSR 2021.

 

*Emisje z zakresu 2 to pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zakupem energii elektrycznej, pary, ciepła lub chłodzenia.


Przeczytaj raport


   

Odkryj nasz program CSR.

Dowiedz się, w jaki sposób nasz program CSR jest powiązany z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ, które są naszymi głównymi tematami i filarami.

 

Zdefiniowaliśmy ambicje w różnych wymiarach organizacji, mając na celu wywarcie pozytywnego wpływu, sprawiedliwy udział i nie tylko zgodność z lokalnymi przepisami, ale wykraczanie poza to.

Razem sprawiamy, że nasz świat rozkwita.