O Zeelandii O Zeelandii

Wartości

Wartości, które wyznajemy

Wartości, które wyznajemy są dla nas fundamentem rozwoju. W oparciu o nie budujemy dobre relacje z klientami i otoczeniem. Nasz sposób patrzenia na rozwój przedsiębiorstwa sprawia, że Zeelandia jest wartościowym partnerem biznesowym i cenionym pracodawcą.

 

Wartości Zeelandii

 

 

 

 

Wartości Zeelandii 

 

Pomysłowość

W interesach jest tylko jedna stała cecha: zmiana.  Wiemy, że aby dotrzymać kroku zmianom musimy przez cały czas się uczyć i rozwijać nowe pomysły. Nasza praca jest ekscytująca, ciekawa i pełna wyzwań. Stawiamy sobie wysokie cele. Marzymy.  Myślimy o rzeczach, które wydają się niemożliwe do uzyskania. I nierzadko, udaje nam się je osiągnąć.

 

Wartości Zeelandii 

 

Odpowiedzialność

Jako przedsiębiorstwo wywieramy wpływ na naszych klientów, pracowników, konsumentów i otoczenie. Mamy świadomość, że aby ten wpływ był pozytywny, musimy przyjąć odpowiedzialność za otaczających nas ludzi i rzeczy.

Każdego dnia, naszym celem jest tworzenie organizacji, która dostarcza klientom wysokiej jakości produkty i usługi, a pracownikom stabilne zatrudnienie i możliwości rozwoju. Równie ważna jest dla nas troska o środowisko i wspieranie lokalnych społeczności. Chcemy być stawiani za wzór dla innych firm i ludzi.

 

Wartości Zeelandii 

 

Odwaga

Mamy odwagę, aby eksperymentować i wykazywać inicjatywę. Uczymy się zawsze najlepiej przy wykonywaniu własnej pracy. Próbujemy, obserwujemy wyniki, wyciągamy wnioski. Doskonalimy procesy i weryfikujemy przekonania. Nie popełniamy dwa razy tych samych błędów. Nabytą w ten sposób wiedzą dzielimy się z innymi członkami zespołu i klientami.

 

Wartości Zeelandii 

 

Ambicja

Naszą ambicją jest być prawdziwym partnerem dla piekarzy i cukierników:  uczestniczyć w ich działalności, pomagać im w dostarczaniu produktów wysokiej jakości, podwyższać ich wydajność i rozszerzać asortyment produktów. Wierzymy, że sukces naszych klientów, jest też naszym sukcesem.

 

Wartości Zeelandii

  

Zaangażowanie

Słuchamy ludzi. Z uwagą słuchamy siebie nawzajem, bo wiemy, że wzajemne zrozumienie jest podstawą dobrej współpracy pomiędzy członkami zespołu. Nie mniej uważnie słuchamy klientów. Zawsze staramy się jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i problemy.

Na szczerym i otwartym porozumieniu budujemy zaufanie. Dopiero obustronne zrozumienie, zaufanie i szacunek czynią nasz wspólny sukces możliwym do osiągnięcia.