CSR Zeelandia CSR Zeelandia

CSR Zeelandia

CSR – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


 

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą Zeelandia w swoich działaniach dobrowolnie uwzględnia interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności firmy i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego. CSR został wpisany w strategię Royal Zeelandia Group i będzie realizowany ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów:

 

Jako producent żywności zobligowani jesteśmy zapewnić bezpieczeństwo wytwarzanych przez nas produktów, brać pełną odpowiedzialność za ich wartość odżywczą jak również dostarczyć klientom i konsumentom wszelkie informacje, niezbędne do podejmowania świadomych decyzji. Dlatego:

  • Pracujemy nad wartością odżywczą naszych produktów, zmniejszamy zawartość soli, cukru i kalorii. Nasze centra innowacji opracowują i co roku wprowadzają na rynek zdrowe koncepcje produktów.
  • Nieustannie układamy zdrowe diety, dostarczając klarownych informacji na temat odżywiania i zdrowia, jak również zastosowania i wielkości porcji
  • Spełniamy wszelkie wymogi bezpieczeństwa żywności i posiadamy globalny certyfikat GFSI.

 

Zeelandia to miejsce stworzone z myślą o ludziach i dla ludzi. Rekrutujemy, rozwijamy, wspieramy, angażujemy i zatrzymujemy różnorodne talenty. Energia, inicjatywa, zdrowie i zaangażowanie naszych pracowników są kluczowe dla sukcesu Zeelandia. Dbamy o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników, zapewniając im bezpieczne środowisko pracy, które jednocześnie sprzyja ich rozwojowi osobistemu i zawodowemu.

 

Nasza firma wyróżniona została przez Instytut Great Place To Work. GPTW to potwierdzenie, że dotychczasowe działania odpowiedzialne społecznie są konsekwentne i właściwie dopasowane do potrzeb społeczności Zeelandia. W myśl koncepcji CSR  i w oparciu o wartości organizacyjne firmy doskonalimy się uwzględniając wszelkie wskazane uwagi. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej, bo sukces firmy mierzy się nie tylko wynikami rynkowymi, ale i zadowoleniem pracowników – a jedno z drugim jest nierozerwalnie powiązane.

 

W trosce o środowisko naturalne Zeelandia stale poszerza działania w kierunku zrównoważonego rozwoju: dążymy do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, inwestujemy w odnawialne źródła energii tam, gdzie jest to możliwe i wykonalne, jak również poprawiamy wydajność energetyczną.

Dbamy o harmonijne współistnienie ze środowiskiem naturalnym i podejmujemy wszelkie działania, aby zminimalizować wpływ produkcji na otoczenie. W każdy możliwy sposób ciężko pracujemy nad kontrolą i ograniczeniem wpływu naszych działań na środowisko, biorąc udział w walce przeciw zmianom klimatycznym. Oprócz działań o charakterze procesowym i technologicznym, których celem jest ochrona środowiska i poprawa bezpieczeństwa, prowadzimy wiele inicjatyw edukacyjnych zmierzających do podniesienia świadomości i propagowania właściwych postaw wśród naszych pracowników jak i naszych klientów.

W celu zmniejszenia naszego śladu ekologicznego, dążymy do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Pracujemy nad neutralnością węglową w przyszłości. Ponieważ chcemy aktywnie przyczynić się do przejścia od paliw kopalnych do zielonej energii, jednym z rozpoczętych przez nas projektów jest pokrycie dachów naszych obiektów panelami słonecznymi.

 

 

Zmniejszamy ilość odpadów zmieszanych i biodegradowalnych oraz staramy się przeciwdziałać marnowaniu żywności. Naszym celem, jest wykorzystywanie środków pieniężnych do wspierania zrównoważonych praktyk, nie tylko w naszych własnych zakładach, ale w całym łańcuchu produkcyjnym. W ten sposób przyczyniamy się do realizacji kilku zrównoważonych celów ONZ (czysta i niedroga energia, przeciwdziałanie zmianom klimatu i życie na Ziemi).