Polityka prywatności Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności www.zeelandia.pl

Dzień dobry!


Jeżeli tutaj Państwo trafili, to niezawodny znak, że cenicie swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ten dokument, w którym znajdziecie Państwo zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://www.zeelandia.pl. Informacja formalna na początek – administratorem strony jest firma Zeelandia sp. z o.o. z
siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podórnym.


W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz kontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres iod@zeelandia.pl

Skrócona wersja – najważniejsze informacje


Dbamy o Państwa prywatność, ale również o Państwa czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Państwa skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności:

 • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujecie Państwo nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Wam, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwaj wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies macie Państwo
  możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie. 
 • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możecie Państwo zadecydować, czy wyrażacie zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.
 • Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzacie Państwo takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.
 • Korzystamy HotJar, które pozwala nam śledzić Państwa zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.
 • Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN. Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.


Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Zeelandia sp. z o.o. ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne. 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej). 

Uprawnienia

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę Państwo wyrazili


Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Państwu w ramach tych operacji uprawnienia. Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze - jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Państwu informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres iod@zeelandia.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. 


Bezpieczeństwo

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. firma OVH – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. firma MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
3. firma SD  – w celu korzystania z usług wsparcia IT, które wiążą się z możliwością uzyskania przez podmiot świadczący usługi dostępu do Twoich danych osobowych.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, musicie Państwo podać swój adres email oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika możecie podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne. Możecie Państwo posiadać konto, nie podając tych dalej idących danych. W takiej sytuacji, składając zamówienie będziecie musieli Państwo te dane wprowadzić ręcznie.


Dane wprowadzone przez Państwa w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Państwu możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Państwu składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierasz na podstawie regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Dane zgromadzone w koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu Strefa Klienta i przechowywane na serwerze zapewnianym przez Zeelandia sp. z o.o. Państwa dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziecie posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, Państwa dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.


W każdej chwili możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta możesz w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili możesz podjąć również decyzję o usunięciu konta. 


W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 


Dane zawarte w zamówieniu złożonym za pośrednictwem Strefy Klienta przetwarzane są w ramach systemu iScala i przechowywane na serwerze zapewnianym przez firmę Zeelandia sp. z o.o.


Jeżeli posiadają Państwo konto użytkownika, to Państwa zamówienie będzie widoczne w ramach historii zamówień danego konta.


Każde zamówienie dokumentowane jest fakturą. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem systemu iScala.


Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych. 


Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 

Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Państwa danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, muszą Państwo przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.


Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite i przechowywane na serwerze zapewnianym przez MailerLite Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej
zrezygnują Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Państwa danych z bazy. 

W każdej chwili mogą Państwo sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jakrównież zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.

Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.


Reklamacje i odstąpienie od umowy

Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od umowy, to przekazują nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numertelefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.


Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia.

Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych. 


W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie mogą Państwo również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy mogą Państwo jednak sprzeciwić się
przetwarzaniu przez nas swoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia swoich danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe.


Państwa dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.


Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziliście (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.


Pliki cookies i inne technologie śledzące


Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.


Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jesti informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu mają Państwo możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze mogą Państwo zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętajcie Państwo jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.
Cookies własne.

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu dostosowania jej wyglądu do Państwa preferencji.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 


Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies mają Państwo możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Korzystamy z narzędzia HotJar, które pozwala nam śledzić Państwa zachowanie na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku ze śledzenia z wykorzystaniem HotJar czy nie.

Marketing

Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies mogą Państwo zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Państwa przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.


Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będziemy mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.


Osadzamy na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzaj Państwo takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.


Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.  ogi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dane kontaktowe

Przypominamy dane kontaktowe w kwestii zarządzania danymi osobowymi:

 • osobiście lub listownie: Zeelandia sp. z o.o. ul. Sowia 6c, 62-080 Tarnowo Podgórne, z dopiskiem: RODO
 • poczta elektroniczna: iod@zeelandia.pl lub prywatnosc@zeelandia.pl
 • telefonicznie 61 664 76 00 lub 61 664 76 01