Kontakt

Skorzystaj z bezpłatnej infolinii

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 telefon 0 800 800 106

Oddziały regionalne

Posiadamy 12 biur regionalnych w całej Polsce.

Oznaczenie sądu: Sąd Rejonowy Poznań–Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydz. Gospodarczy KRS. Numer KRS: 0000047393, Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7820026025

Wysokość kapitału zakładowego: 9 442 000,00 zł