NASZE CERTYFIKATY

Jakość i bezpieczeństwo

Zeelandia cały swój wysiłek poświęca na stałą poprawę jakości swoich produktów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa przez wszechstronne zaangażowanie pracowników działających na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa. Naszym celem jest stałe wychodzenie naprzeciw wymaganiom klientów i przewidywanie ich przyszłych oczekiwań. Potwierdzeniem tego faktu są wdrożone i utrzymywane w naszej firmie najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności.

ISO 22000
ISO 22000

Firma Zeelandia Sp. z o. o. w 2007 roku po raz pierwszy wdrożyła i nadal utrzymuje międzynarodową normę ISO 22000:2005, która wprowadziła ujednolicony i zharmonizowany na poziomie globalnym standard w zakresie strategicznych elementów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności. Certyfikat ISO 22000 obejmuje swoim zakresem zarówno proces produkcji i sprzedaży komponentów piekarskich i cukierniczych jak i aromatów i barwników spożywczych.

Akredytowana certyfikacja i rejestracja na zgodność z ISO 22000 pokazuje zaangażowanie firmy Zeelandia w jakość i bezpieczeństwo żywności oraz wolę ciągłego doskonalenia się naszej organizacji.


BRC

W sierpniu 2013 roku firma Zeelandia Sp. z o. o. uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność ze standardem BRC (British Retail Consortium) będącym flagową normą dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem żywności. BRC obejmuje swoim zakresem cały proces produkcji i sprzedaży komponentów piekarskich i cukierniczych i pomaga zapewnić ich odpowiednio wysoką jakość.     

Standard BRC pomaga nam w zdobyciu zaufania Naszych klientów, co do jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez nas produktów jak również zapewnia ciągłą poprawę firmy.

BRC

RSPO
RSPO

RSPO (z ang. The Roundtable on Sustainable Palm Oil) czyli Stowarzyszenie Na Rzecz Zrównoważonego Przetwórstwa Oleju Palmowego zrzesza przedstawicieli z różnych środowisk związanych z produkcją oleju palmowego m. in. producentów towarów konsumpcyjnych, wykorzystujących olej palmowy do produkcji swoich wyrobów. Celem działalności RSPO jest wdrażanie i rozwijanie standardów zrównoważonej produkcji oleju palmowego i jego przetwarzania na każdym etapie łańcucha dostaw. RSPO skupia swoje działania na promowaniu oleju palmowego, pochodzącego z plantacji dbających o środowisko naturalne oraz odpowiednie warunki pracy i życia pracowników plantacji palm.

W sierpniu 2016 roku firma Zeelandia uzyskała certyfikat RSPO potwierdzający spełnienie standardów organizacji RSPO. Dzięki certyfikatowi Zeelandia może dostarczać swoim klientom produkty z certyfikatem RSPO na poziomie SG i MB a tym samym lepiej odpowiadać na potrzeby świadomych konsumentów. Certyfikat jest także wyrazem zaangażowania i dążenia firmy do promowania zrównoważonych standardów w przemyśle spożywczym.


Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Zeelandia Sp. z o. o. będąc integralną częścią międzynarodowej organizacji Royal Zeelandia Group nieustannie poszukuje nowych możliwości ulepszenia produktów oraz prowadzonych procesów. Poprzez dzielenie się światową pasją, wiedzą i doświadczeniem realizuje wspólną misję pomagania naszym klientom w produkowaniu i sprzedaży wysokiej jakości wyrobów piekarskich i cukierniczych.

Stoimy na stanowisku, że sukces osiąga się dzięki dostarczaniu bezpiecznych, legalnych i autentycznych produktów wysokiej jakości, które spełniają a nawet przekraczają oczekiwania stawiane nam przez klientów. Fundamentem tego przekonania jest odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego wszelkich produktów wytwarzanych przez naszą firmę.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Masz pytania dotyczące
jakości i bezpieczeństwa?